ชะตาชีวิต
ใกล้รุ่ง
ยามเย็น
พรปีใหม่
อาทิตย์อับแสง
แสงเทียน
สายฝน
Oh! I say
เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย
พระบรมราชานุญาต
เพลงพระราชนิพนธ์
(ดนตรี ทวีลาภ)

รวมเพลงพระราชนิพนธ์